Hopp til hovedinnhold

Plan for grunnskolene i Verdal mot Nasjonaljubileet i 2030

Verdal kommune har en langsiktig og helhetlig satsing mot 2030 som er beskrevet i "Temaplan for kommunens arbeid med Nasjonaljubileet frem mot 2030". Et av satsningsområdene er barn og unge, hvor Verdal kommune har utviklet en omfattende plan for hele grunnskolen.

Plan for grunnskolene i Verdal er utviklet av lærere i Verdal kommune og bygger på Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK20). Planen brukes aktivt av alle skoler i kommunen. Skolesektoren i Verdal arbeider med temaet i et langsiktig perspektiv fram mot 2030-31. 

Plan for grunnskolene i Verdal er en gjennomgående og helhetlig plan for 1. til 10. klassetrinn. Planen inneholder undervisningsopplegg, undervisningsressurser og en idébank. Flere av undervisningsressursene er oversatt til ukrainsk.

Nasjonal grunnskoleplan

Nasjonaljubileet 2030 jobber mot en nasjonal satsing for grunnskolen. Vi ønsker å bygge videre på utviklingen Verdal kommune har gjort med Plan for grunnskolene i Verdal og de erfaringene kommunen har gjort i utviklingen av, og gjennomføringen av, grunnskoleplanen. De grunnstrukturene Verdal kommune har skapt i Plan for grunnskolene i Verdal kan ha stor overføringsverdi til en nasjonal grunnskoleplan.

I samarbeid med Nord Universitet og Verdal kommune har Nasjonaljubileet 2030 invitert lærerutdanningene i Norge inn i et samarbeid for å finne formen på en nasjonal grunnskoleplan.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2