Nasjonalt nettverksseminar 2022

Nasjonalt Nettverksseminar, Nasjonaljubileet – NORGE I TUSEN ÅR
28. – 29. september 2022 -Eidsvoll / Hurdalssjøen

 

 

Kjære alle.

Takk for en inspirerende og engasjerende nettverkssamling. Det er imponerende å se alle aktiviteter som er gjennomført og planlegges framover. Det er virkelig et levende, meningsbærende og samfunnsengasjerende Nasjonaljubileum!

Takk til Eidsvoll kirke, Sorenskrivergåren på Wergelandshaugen Kunstnersenter, Eidsvoll 1814 og Hurdalssjøen Hotell for de flotte rammene de skapte for Nasjonalt Nettverksseminar. Takk til Eidsivatinget 1000 år for godt vertskap.

 

Neste nettverksseminar blir i Tore Hunds Rike; på Bjarkøy og Trondenes i Harstad kommune,
20. - 21. september 2023
Det er bare å holde av datoen – vi gleder oss!

 

Deltakerliste Nasjonalt Nettverksseminar 2022

 

Her følger en kort oppsummering av årets program.

Onsdag 28. september

Åpninga av nettverksseminaret foregikk i Eidsvoll kirke, med besøk både av H. K. H. Kronprins Haakon og av Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Statsråd Toppe sa i sin tale at Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR skal være et jubileum for hele landet som ikke bare handler om hva Norge har vært, men også om hva Norge er i dag og hva Norge skal være i fremtiden. Med det store engasjementet som finnes i jubileumsstafetten er hun sikker på at vi sammen skal få til en storstilt, inkluderende og kunnskapsbyggende jubileumsfeiring. For å sikre at jubileumsprosjektet får enda større legitimitet som et nasjonalt prosjekt, vil regjeringen opprette en nasjonal komite for jubileet.

Programmet for åpningen med Svein Tindbergs Olavsmonolog og musikalske innslag skapte en flott ramme. Program her

Programmet i kirken synliggjorde virkelig den nasjonale forankringen av jubileumsstafetten og Nasjonaljubileet - NORGE I TUSEN ÅR. Det har vi alle jobbet lenge med å få til, så det var et gyllent øyeblikk som inspirerer til videre arbeid!

Etter åpningen ble det servert lunsj i Sorenskrivergården på Wergelandshaugen Kunstnersenter.
Eier av Sorenskrivergåren på Wergelandshaugen; Annicken Thrane-Steen fortalte om stedets historie og vertskapet serverte nydelig mat med høstens lokale råvarer.

 

 

 

 

 

 

 

Resten av dagens fagprogram foregikk på besøkssenteret for Eidsvoll 1814, hvor direktør for Eidsvoll 1814; Bård Frydenlund ønsket oss velkommen. Borghild Lundeby, prosjektleder 2030 ved SNK ledet konferansen.

Presentasjon av erfaringer fra de aktørene som er inne i sitt jubileumsår (2022):

 

Våler i 1000 år v/prosjektleder i Våler kommune Katinka S. Eriksen og sokneprest Einar Vanebo

Erfaringer_fra_Våler_2022_Katinka_Schjerven_Eriksen

Kampen om Raumariki v/Julianne Husvik Sukkestad stedsansvarlig Skedsmo bygdemuseum, Museene i Akershus

Kampen_om_Raumariki_Juliane_Husvik_Sukkestad

 

Eidsivatinget 1000 år v/styreleder Rolf Thon

Eidsivatinget_1000_år_Rolf_Thon

 

Status for overbyggende arbeidet med Nasjonaljubileet – NORGE I TUSEN ÅR
- jubileumsplattform 2030 med fokus på sosial bærekraft.
v/direktør Stiklestad Nasjonale Kultursenter; Heidi Anett Øvergård Beistad

Nasjonaljubileet og sosial bærekraft, HAØB

 

Presentasjon av status i planlegging for de kommende jubileene i stafetten:

 

Tore Hunds Rike (2023) v/ ordfører i Harstad Kari Anne Opsahl og prosjektleder Nina Dons-Hansen

I_Tore_Hunds_Rike_Nina_Dons_Hansen

 

Ørlandet i 1000 år (2023) v/Gunnhild Tettli, enhetsleder Roret KF

Ørland_1000_år_Gunnhild_Tettli

 

Valdres i 1000 år (2023) v/ prosjektleder Eivind Brenna

Valdres kom inn som ny aktør i år, og presenterte sine planer.

 

Moster 2024 v/ prosjektleder Elsa Aanensen

Moster_2024_Elsa_Aanensen

 

Nasjonalt utvandrerjubileum 2025 v/prosjektleder Terje M- Hasle Joranger

Nasjonalt_utvandrerjubileum_2025_Terje_Mikael_Halse_Joranger

 

Sarpsborg 2026 v/kulturleder Lars Erik Antonsen og rådgiver Olavsdagene Siri Skotvedt

Sarpsborg_2026_Olavsdagene_Slekt_og_samfunn_Siri_Skotvedt

 

Samisk år 2027 v/ Birgitta Fossum, direktør Saemien Sitje

Tilhørighet_samisk_år_2027_Birgitta_Fossum

 

Valldal 2029 v/prosjektleder Therese Jemtegård Moen

Valldal_2029_Terese_Jemtegård_Moen

 

Trøndelag 2030 v/ ordfører i Verdal kommune Pål Sverre Fikse.
Med den gledelige nyheten om at regjeringen vil opprette en nasjonal jubileumskomite, så vil den tidligere trøndelagsbaserte styringsgruppen for Nasjonaljubileet 2030 omgjøres til en regional koordineringsgruppe under ledelse av Trøndelag fylkeskommune. De ulike kommuner /steder i Trøndelag som vil være en del av jubileet vil opprette sine egne prosjektorganisasjoner som knyttes sammen av den regionale koordineringsgruppen.
Verdal kommune har tatt tak i sitt 2030-arbeid ved å opprette en sektorovergripende Temaplan 2030, som styrer kommunens arbeid med å forberede jubileet. Presentasjonen senere i konferansen fra skolesektoren i Verdal om plan for skoleverket, er et resultat av Temaplan 2030.
Ambisjonen for Verdal er at jubileet skal bli den største begivenheten i vår levetid!

Satsing i Trondheim v/ seniorrådgiver Berit Kirksæther i Trondheim kommune og direktør i Olavsfest Steinar Larsen.

Trondheim_mot_2030_Berit_Kirksæther

 

Deretter var det mulighet for omvisning i Eidsvollsbygningen og i Landslovsutstillingen før vi forflyttet oss til Hurdalssjøen hotell med middag og sosialt samvær.

 

Torsdag 29. september

Innlegg og presentasjoner

Ett land – to folk; det samiske som en naturlig del av norgeshistorien
Alf Ragnar Nielsen, historiker og professor ved Nord Universitet

Ett_land_to_folk_Alf_Ragnar_Nielssen

 

Prosjektet Tore Hunds kofte v/ Tone Elvebakk, Vardobaiki Museum

På_sporet_av_Tore_Hunds-čehporis_skinnkrage_Tone_Elvebakk

 

Plan for skoleverket – eksempel fra Verdal skole med overføringsverdi nasjonalt.
 v/Åse Storholmen, assisterende rektor Verdalsøra Ungdomsskole

Nasjonaljubileumsplan_for_grunnskolene_i_Verdal_Åse_Storholmen

 

Den digitale olavskilden – testpilot v/Christian Semb, kommunikasjons og formidlingsrådgiver 2030

www.dendigitaleolavskilden.no

Ungdommens hærpil – en satsing på ungdom og samfunnsdialog.
Overrekkelse av Hærpila v/leder i Eidsvoll Ungdomsråd Linnea Holst Ottem

Pilotprosjekt Ungdommens Hærpil på Våler prestegård

Katinka Schjerven Eriksen ungdomskoordinator Våler kommune, Stig Fossum prosjektleder Opplysningsvesents fond og Christian Semb, kommunikasjons og formidlingsrådgiver 2030

Ungdommens_Hærpil_pilot_Våler_2022_Kathinka_Schjerven_Eriksen_Stig_Fossum_Christian_Semb

 

 

Arbeid med forskningssatsing mot 2030 v/ direktør SNK Heidi Anett Øvergård Beistad

Nasjonaljubileet forskning, HAØB

 

JUBTI v/ Øyvind Håbrekke, faglig leder i Tankesmien Skaperkraft

Tankesmien_Skaperkraft_Øyvind_Håbrekke

 

Visjoner og utfordringer: kulturarvens samfunnsbetydning og verdien av dialog
v/ Maja Leonardsen Musum, Randsfjordmuseet

Visjoner_og_utfordringer_Kulturarvens_samfunnsbetydning_og_verdien_av_dialog_Maja_Leaonardsen_Musum

 

 

 

Vi takker alle som var med å gjøre dette til en fantastisk givende samling!

 

Christian Semb, kommunikasjons- og formidlingsrådgiver 2030, SNK
og Borghild Lundeby, prosjektleder 2030, SNK