Hopp til hovedinnhold

2022 Folkestyre

Olav Haraldsson var en sentral bidragsyter til den tidlige utviklingen av det norske statsapparatet. Et viktig ledd i dette var opprettelsen av Eidsivatinget i 1022.

Med utgangspunkt i historien var temaet i jubileumsstafetten i 2022 Folkestyre. Det åpnet for å stille en rekke spørsmål med relevans for fortid, nåtid og fremtid. Hva kjennetegner et folkestyre? Hva er forholdet mellom individ og samfunn i et demokrati? Hvilke krav stiller demokratiet til hver enkelt av oss?

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2