Hopp til hovedinnhold

Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år

Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år er Nasjonaljubileet 2030 sin store nasjonale satsing for ungdom.

I Ungdommens Hærpil – en samtale for nye tusen år møtes ungdom på historisk grunn for å snakke om det de mener er viktig for å bevare et fellesskap som tåler og verdsetter ulikhet. Sammen med en kunstner, skal de skape et verk som synliggjør disse ungdommenes stemmer i det offentlige rom. Vi ønsker at ungdommer skal oppleve og skjønne hvor viktig deres stemme er for samfunnet, og dermed inspireres til aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse. I historisk tid fungerte hærpila som en beskjed om at folk skulle samles til ting, møte eller kamp. Fikk man tilsendt ei hærpil måtte man stille opp og ta del i samtidsutfordringene. I vår tid er hærpila en oppfordring til unge for å kjempe for det som er viktig for dem, med dagens kampmidler; dialog, demokratiske verdier og ytringer i det offentlige rom.

Nasjonaljubileet 2030 har en ambisjon om at vi sammen skal skape Norge for nye tusen år. I den sammenheng blir ungdommens historier, stemmer, meninger og refleksjoner svært viktig. Ungdommens Hærpil søker mot å møte ungdommene i deres nærmiljø, og legge til rette for en trygg arena for meningsutveksling, refleksjon og kreativitet. Gjennom prosjektet ønsker vi å utfordre ungdommene på deres meninger, tanker og refleksjoner knyttet til deres fortid, samtid og framtid. Gjennom kreative workshoper sammen med profesjonelle kunstnere og/eller håndverkere ønsker prosjektet å bidra til at ungdommene får uttrykke seg kunstnerisk i det offentlige rom.

Ungdommens Hærpil – en samtale for nye tusen år er en av de viktigste satsningene rettet mot ungdom fram mot Nasjonaljubileet 2030. Ambisjonen er å løfte ungdommenes stemmer i det offentlige rom lokalt, regionalt og nasjonalt.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2