Hopp til hovedinnhold

Nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030

Barne- og familiedepartementet, ved Barne- og familieminister Kjersti Toppe, har oppnevnt en Nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030.

  • Første møte for Nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030 i Harstad. Fra venstre: Borghild Lundeby (leder jubileumssekretariat), Aslak Siar Myhre (Nasjonalbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket), Olav Fykse Tveit (Preses i Den norske kirke), Øystein Ekroll (forsker og arkeolog), Silje Karine Muotka (Sametingspresident), Gunn Marit Helgesen (Styreleder Kommunenes Interesseorganisasjon), Kjersti Toppe (Barne- og familieminister), Masud Gharahkhani (Stortingspresident), Sunniva Whittaker (Styreleder Universitets- og høgskolerådet), Gunnar Bovim (Styreleder Museene Arven) og Ingrid Rosendorf Joys (Generalsekretær Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn). (Fraværende: Margrete Bjørge Katanasho). Foto: Christian Semb

Den nasjonale komitéen for Nasjonaljubileet 2030 er sammensatt av personer i roller som dekker viktige deler av norsk samfunnsliv og med personer som har kunnskap og evne til å bidra til at nasjonaljubileet blir ei markering for hele Norge. Komitéen skal være døråpnere, ambassadører og bidra til forankring av jubileet i sine sektorer og nettverk. 

Den nasjonale komitéen er viktig for å vise fram og sikre en tydelig og nasjonal forankring av jubileumsprosjektet, i tråd med jubileumsplattformen. 

Nasjonal komité hadde sitt første møte på Bjarkøy / Harstad 25. - 26. juni 2023.

Komitéen består av:

Stortingspresident

Sametingspresident

Styreleder Museene Arven

Preses i Den norske kirke

Generalsekretær, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Styreleder, Kommunenes Interesseorganisasjon (KS)

Styreleder, Universitets- og høgskolerådet

Nasjonalbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket

Styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Forsker og arkeolog

Mandat for Nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030

Barne- og familieminister Kjersti Toppe har i brev av 27. mars 2023 på vegne av regjeringen oppnevnt en nasjonal komité for Nasjonaljubileet 2030.

Det overordnede mandatet for komitéens arbeid er som følger:

  • ​Komitéen har det overordnede strategiske ansvaret for at Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR blir en nasjonal begivenhet med stor samfunnsverdi.
  • Arbeidet skal bygge på Jubileumsplattform for Nasjonaljubileet 2030, vedtatt 05.06.2020 av tidligere styringsgruppe for jubileet.

Komitéens hovedoppgaver:

  • ​Være døråpnere, ambassadører og bidra til forankring av jubileet i egne sektorer, nærliggende sektorer og nettverk.
  • Vedta overordnede strategier for Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR.
  • Diskutere saker av overordnet strategisk betydning som oppstår underveis i jubileumsarbeidet.
  • Søke bredest mulig kontakt, koordinering og samskaping med andre tiltak, prosjekter og arrangementer som er relevante for jubileet nasjonalt og internasjonalt.