Hopp til hovedinnhold

Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR

Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt. Konsekvensene utgjør en nasjonal og internasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på.

Olav ble raskt etter sin død forvandlet til det fremste symbolet for både kongemakt og kirke og etter hvert også for det norske riket. Dette resulterte blant annet i at Olav fikk tilnavnet Norges evige konge. I dag er det tusenårige båndet mellom Olav og Norge tydeligst i riksvåpenet, som Norge har hatt siden 1280-tallet: den norske løven holder Olavs martyrøks. Nasjonaljubileet 2030 kan dermed feire at Norge har bestått som rike i tusen år.

Hurdalsplattformen med tilhørende statsbudsjett slår fast at tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad skal være et nasjonaljubileum og at Stiklestad Nasjonale Kultursenter, en del av Museene Arven, skal fungere som et nav i jubileet.

Stiklestad som symbolsted binder sammen de ulike hendelsene og historiene som til sammen skaper fortellingene om Norge som rike i tusen år.

 • En mann i vikingklær som holder en bue forteller ivrige barn om vikingtid og Dale-Gudbrands gård
  1/6
  Vikingdagen på Dale-Gudbrands gård. Foto: Tor Ivar Boine
 • Et barn i vikingklær og hjelm holder et spyd
  2/6
  Vikingbarn. Foto: Sør-Troms Museum
 • To barn i vikingklær skyter med pil og bue
  3/6
  Vikingbarn. Foto: Sør-Troms Museum
 • En gutt i vikingklær omgitt av blomster. En hvit kirkebygning med rødt tak i bakgrunnen.
  4/6
  Vikingbarn foran Trondenes kirke. Foto: Sør-Troms Museum
 • 5/6
  Olavsflammen på Eidsivatinget
 • 6/6
  Tenning av Olsokbålet 2020. Foto: Lill Trude Myrslo (Innherred)