Hopp til hovedinnhold

NORGE I TUSEN ÅR

Slaget på Stiklestad i 1030 er en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie. Olav Haraldssons fall i slaget på Stiklestad og helgenkåringen i Nidaros året etter fikk dyptgripende betydning for fremveksten av det norske riket politisk, religiøst, rettsmessig og kulturelt. Konsekvensene utgjør en nasjonal og internasjonal arv som det norske samfunnet fortsatt bygger på.


Olav ble raskt etter sin død forvandlet til det fremste symbolet for både kongemakt og kirke og etter hvert også for det norske riket. I dag er det tusenårige båndet mellom Olav og Norge tydeligst i riksvåpenet; den norske løven holder Olavs martyrøks. Nasjonaljubileet 2030 kan dermed feire at Norge har bestått som rike i tusen år.

Tusen år med historie gir tusen historier å fortelle

2021 KULTURMØTE OG ENDRING
Hundorp, Mære, Opplysningsvesenets fond

2022 FOLKESTYRE
EidsivatingVåler i 1000 årKampen om Raumariki

2023  RESSURSER OG RIKDOM
Tore Hunds RikeValdres i 1000 år, Lærdal i 1000 år, Ørland i 1000 år

2024 VERDIER I LOVVERKET
Moster 2024Gulatinget, Frostating, Justismuseet

2025 MIGRASJON OG IDENTITET
Nasjonalt utvandrerjubileum

2026 SLEKT OG SAMFUNN
Sarpsborg

2027 TILHØRIGHET
Samiske miljø

2028 FORTELLINGER OM NORGE
Vestfold, Telemark

2029 FOLKETRADISJON
Valldal, Møre og Romsdal

2030 FELLESSKAP
Stiklestad, Nidaros, Hovedstaden, Hele Norge

2031 HELGENKÅRING


Verdigrunnlag

FELLESSKAP Hvordan skaper vi et fellesskap som både tåler og verdsetter ulikhet?
VERDIER Finnes det et verdigrunnlag som er ufravikelig?
IDENTITET Hvordan forstår og definerer vi oss selv i møte med andre?
ARV Hva tar vi med oss fra fortiden og hva leverer vi videre?
FORNYELSE Hvordan former vi et samfunn i spenningen mellom tradisjon og fornyelse?

Samfunnsverdien av jubileet kan oppsummeres i tre delmål:

  • storslåtte opplevelser
  • meningsfylte møter
  • varige verdier​

Det samlede målet for Nasjonaljubileet 2030 er å skape et jubileum som tar utgangspunkt i fortiden, men som har stor betydning for både nåtiden og fremtiden. Vi ønsker at jubileet brukes til å invitere alle i Norge til samtale om fellesskap og samfunnet vi lever i. Hva bygger det norske samfunnet på og hva skal det bygge på videre? Hvordan skaper vi et livskraftig demokrati i en stadig mer polarisert verden? Jubileet vil på denne måten være viktig for utviklingen av sosial bærekraft i samfunnet.

Jubileets fokus på sosial bærekraft skal bidra til at bærekraftsmålene som helhet nås innen 2030.

Hovedaktiviteter i Nasjonaljubileet 2030