Hopp til hovedinnhold

Bli en del av Nasjonaljubileet 2030

Ønsker du å bli en del av Nasjonaljubileet 2030? Meld din interesse her.

Historisk grunnlag

I 2030 er det tusen år siden en av de mest symbolsterke hendelsene i norsk historie: slaget på Stiklestad 29. juli 1030 hvor Olav Haraldsson døde i et forsøk på å gjenerobre landet. Slaget ble en milepæl i to avgjørende prosesser for fremveksten av Norge: riksdannelsen og kristningen. I tillegg markerer slaget Olavs overgang fra vikingkonge til helgenkonge. Som Olav den hellige ble han raskt det fremste symbolet for det norske riket. Det ser vi tydelig i Norges riksvåpen: løven holder Olavs øks. 1030 er derfor nært knyttet til fortellingene om hvordan Norge har blitt til.

Dette er det historiske utgangspunktet for Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen år? I tillegg bygger jubileet på forståelsen av 1030 som et år som symbolsk vever sammen ulike historier om Norges tilblivelse som både strekker seg lenger bakover og helt frem til vår egen tid. Regjeringen vedtok i 2021 at 2030 skal være et nasjonalt jubileum. I 2023 ble det opprettet en nasjonal jubileumskomité, ledet av stortingspresidenten. Stiklestad Nasjonale Kultursenter ved Museene Arven huser jubileumssekretariatet. Nasjonaljubileet 2030 sitt historiske, faglige og verdimessige grunnlag er beskrevet i jubileumsplattformen.

Verdigrunnlag

Nasjonaljubileet 2030 er tungt forankret i demokratiske prinsipper, med særlig fokus på verdien av samfunnsdialog. Nasjonaljubileet 2030 er i tillegg et bredt anlagt samfunnsjubileum med mål om å favne hele landet. En sentral del av jubileet er et nasjonalt nettverkssamarbeid mellom en rekke steder og aktører som ønsker å være en del av feiringen og som bidrar med sin egenart og kompetanse inn i jubileumsarbeidet. Grunntanken med nettverkssamarbeidet er at man sammen står sterkere til å skape synlighet og utvikle program som bidrar til verdiskaping lokalt, regionalt og nasjonalt.


Alle kan bli en del av Nasjonaljubileet 2030. Deltakelse forutsetter at man anerkjenner jubileumsplattformen. Som deltaker i jubileet får man følgende:

  • Synliggjøring på Nasjonaljubileet 2030 sin hjemmeside
  • Invitasjon til Nasjonaljubileet 2030 sitt årlige nasjonale nettverksseminar
  • Rett til å bruke Nasjonaljubileet 2030 sitt profilelement​

Ønsker du å bli en del av Nasjonaljubileet 2030 - Norge i tusen år?
Meld din interesse via vårt innmeldingsskjema.

Når sekretariatet for Nasjonaljubileet 2030 har fått sett på henvendelsen tar vi kontakt for et Teams-møte.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2