Hopp til hovedinnhold

Verdigrunnlag

Verdigrunnlaget for Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR er omforent blant aktørene i jubileumsnettverket og formulert i fem spørsmål. Hensikten med spørsmålene er å åpne for de viktige samtalene og inspirasjon til programskaping.

FELLESSKAP Hvordan skaper vi et fellesskap som både tåler og verdsetter ulikhet?
VERDIER Finnes det et verdigrunnlag som er ufravikelig?
IDENTITET Hvordan forstår og definerer vi oss selv i møte med andre?
ARV Hva tar vi med oss fra fortiden og hva leverer vi videre?
FORNYELSE Hvordan former vi et samfunn i spenningen mellom tradisjon og fornyelse?

Samfunnsverdien av jubileet kan oppsummeres i tre delmål: 

  • storslåtte opplevelser 
  • meningsfylte møter
  • varige verdier

Det samla målet for Nasjonaljubileet 2030 er å skape et jubileum som tar utgangspunkt i fortiden, men som har stor betydning for både nåtiden og fremtiden. Vi ønsker at jubileet brukes til å invitere alle i Norge til samtale om fellesskap og samfunnet vi lever i. Hva bygger det norske samfunnet på og hva skal det bygge på videre? Hvordan skaper vi et livskraftig demokrati i en stadig mer polarisert verden? Jubileet vil på denne måten være viktig for utviklingen av sosial bærekraft i samfunnet.

Jubileets fokus på sosial bærekraft skal bidra til at bærekraftsmålene som helhet nås innen 2030.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2