Hopp til hovedinnhold

Jubileumsstafett

Mange steder og aktører i Norge vil være med å fortelle sine historier i en jubileumsstafett som startet allerede i 2021. Det er etablert et nasjonalt nettverkssamarbeid av stedene som ønsker å være med på feiringen. Sammen er vi Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR!

Tusen år meg historie gir tusen historier å fortelle

Vår felles ambisjon er å skape en jubileumsfeiring som er inkluderende og samtidsrelevant. Vi ønsker å bruke anledningen til å arbeide for et nasjonalt kunnskapsløft knyttet til spørsmålet om hva Norge har vært, hva Norge er, og hva Norge skal/bør være.

Siden fortellingen om Norge er en vev med mange tråder, er også nasjonaljubileet det samme. De mange fortellingene viser at Norge alltid har vært mangfoldig, i utvikling og i tett kontakt med resten av verden. Hvert år fram mot 2030 har fått et tema som skal bidra til å løfte den historiske hendelsen og olavsarven inn i samtiden.

Oversikten under viser hvilke aktører vi så langt er en del av jubileumsstafetten. Lista vil være i utvikling fram mot 2030

Vi er utrolig glade for at så mange vil være med å feire jubileum, og flere er velkommen til å delta. Vil du bli en del av jubileumsstafetten i Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR, ta kontakt med jubileumssekretariatet.

2021 KULTURMØTE OG ENDRING

Hundorp, Mære, Opplysningsvesenets fond

2022 FOLKESTYRE
Eidsivating, Våler i 1000 år, Kampen om Raumariki

2023  RESSURSER OG RIKDOM
Tore Hunds Rike, Valdres i 1000 årLærdal i 1000 årØrland i 1000 år

2024 VERDIER I LOVVERKET
Moster 2024, Gulatinget, Frostating, Justismuseet

2025 MIGRASJON OG IDENTITET
Nasjonalt utvandrerjubileum

2026 SLEKT OG SAMFUNN
Sarpsborg 

2027 TILHØRIGHET
Samiske miljø

2028 FORTELLINGER OM NORGE
Vestfold, Telemark

2029 FOLKETRADISJON
Valldal,  Møre og Romsdal

2030 FELLESSKAP
Stiklestad, Nidaros, Hovedstaden, Hele Norge

2031 HELGENKÅRING

I tillegg til de årlige temaene i jubileumsstafetten har det utviklet seg noen tusenårstema. Det åpner opp for en større bredde i perspektivene knyttet til olavsarven og gir anledning til å arbeide med den tematiske satsingen over flere år.