Hopp til hovedinnhold

2024 Verdier i lovverket

Olav Haraldsson var en viktig lovgiver innen både kirkerett og sivilrett. I 1024 sto han bak innføringen av kristenretten på Mostertinget. 250 år senere, i 1274, ble Magnus Lagabøtes landslov, Norges første landslov, innført.

Med utgangspunkt i historien er årets tema i jubileumsstafetten Verdier i lovverket. Det åpner for å stille en rekke spørsmål med relevans for fortid, nåtid og fremtid. Hva kjennetegner forholdet mellom et samfunn og dets lover? Finnes det et verdigrunnlag som er ufravikelig? Er lov og rett alltid synonymt?

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2