Hopp til hovedinnhold

2025 Migrasjon og identitet

Olav Haraldsson hentet mye inspirasjon til sin kongsgjerning på sine reiser. Helgenen og symbolet Olav har i tillegg etterlatt seg spor over store deler av verden, blant annet via nordmenn som har hatt Olav som en viktig identitetsmarkør. Fokusområdet er lagt til 2025 i forbindelse med Nasjonalt utvandrerjubileum.

Med utgangspunkt i historien er årets tema i jubileumsstafetten Migrasjon og identitet. Det åpner for å stille en rekke spørsmål med relevans for fortid, nåtid og fremtid. Hvilke impulser former vår identitet? Hvordan har Norge blitt preget av eksterne impulser og hva har Norge bidratt med i den større verden?

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2