Hopp til hovedinnhold

2027 Tilhørighet

Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, og samhandlingen mellom den samiske og den norske befolkningen var sterk i vikingtid og middelalder. Dette fremgår blant annet i kildene som omtaler Olav Haraldssons regjeringstid. Fokusområdet er lagt til 2027 i anledning tiårsmarkeringen for Tråante 2017.

Med utgangspunkt i historien er årets tema i jubileumsstafetten Tilhørighet. Det åpner for mange spørsmål med relevans for fortid, nåtid og fremtid. Hva er forholdet mellom minoritet og majoritet i et samfunn? Hvordan kombinere mangfold med fellesskap? Hvilke konsekvenser har fokus på fellesskap for likeverd og menneskerettigheter?

Flere samarbeidsaktører og jubileumssteder kommer

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2