Hopp til hovedinnhold

2028 Fortellinger om Norge

Olav Haraldsson/Olav den hellige er tett innvevd i fortellingene om Norge gjennom tusen år. I 2028 er det 200-årsjubileum for en av Norges største forfattere: Henrik Ibsen. Koblingen Ibsenjubileet og Nasjonaljubileet er en egnet anledning til å se på teamet historiefortelling som samfunnsformende kraft.

Med utgangspunkt i historien er årets tema i jubileumsstafetten Fortellinger om Norge. Det åpner for mange spørsmål med relevans for fortid, nåtid og fremtid. Hvilke fortellinger inkluderes og utelates når historien skrives? Hvilken rolle spiller historie som samfunnsformende kraft? Hvilken makt ligger i historiefortelling og hvordan forvalte den?

Flere samarbeidsaktører og jubileumssteder kommer

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2