Hopp til hovedinnhold

2029 Folketradisjon

Folketradisjonen er en sentral del av olavsarven. I 1029 var Olav Haraldsson i Valldal, et besøk som har etterlatt seg et mylder av sagn og spor i naturen.

Med utgangspunkt i historien er årets tema i jubileumsstafetten Folketradisjon. Det åpner for mange spørsmål med relevans for fortid, nåtid og fremtid. Hvordan bruker mennesker fortellinger for å forstå og organisere verden? Hvilken samfunnsrolle spiller tradisjoner? Hva ligger i spennet mellom folketro og organisert religion?

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2