Hopp til hovedinnhold

Aktivitet i 2023

I 2023 var hovedtemaet i Nasjonaljubileet 2030 - NORGE I TUSEN ÅR "Ressurser og rikdom". I Tore Hunds Rike, Valdres i 1000 år, Lærdal i 1000 år og Ørland i 1000 år var jubileumsaktører i 2023.

I Tore Hunds Rike

Tore Hund, høvding fra Bjarkøy, var en av landets rikeste og mektigste og gikk fra å være Olav Haraldssons lendmann til å bli hans drapsmann. 1023 var et merkeår for denne endringen, blant annet på grunn av drapet på kongens mann, Tore Sel. I 2023 har derfor Tore Hunds rike jubileumsår som en del av Nasjonaljubileet – Norge i tusen år.

25. juni - Festkonsert i Tore Hunds Rike

Søndag 25. juni blir det storslått utendørskonsert i Nergårdsvika på Bjarkøy. Dette er det største arrangementet i Tore Hunds Rike sitt jubileumsår. Hærens musikkorps er hovedsamarbeidspartner og konserten er en del av Festspillene i Nord-Norges program.

28. - 29. juli - Olavsdagene på Trondenes

Å feire Olsok med prosesjon fa Laugen og påfølgende gudstjeneste i kirka er en fast tradisjon på Trondenes. I anledning markeringsåret for Tore Hunds Rike inviteres det til en utvidet feiring fra fredag. 28. til søndag 29. juli. Det vil bl.a. bli konsert, festgudstjeneste, foredrag og pilegrimsvandringer

24. - 27. august - Grubleseminar på Trondenes

«Grubleseminaret» er en uformell gruppering av fagpersoner med ulike spesialområder innen historie, arkeologi og kunsthistorie. Noen av Norges fremste fagpersoner møtes på Trondenes 24. – 27. august. Søndag 27. august vil det være et publikumsarrangement.

Etter seminaret fullfører deltakerne sitt bidrag i form av en artikkel til felles publikasjon om Trondenes kirke. Leder for «Grubleseminaret» er kunsthistoriker Morten Stige.

29. oktober - 5. november - Trondenesdagene

Trondenesdagene arrangeres hvert år i uken før Allehelgen i og rundt Trondenes kirke. Festivalen inneholder konserter, foredrag, seminar, gudstjeneste, og ikke minst det tradisjonelle høstmarked på Trondenes Historiske Senter. Trondenesdagene 2023 har som tema «Ressurser og rikdom».

Høsten 2023 - Ungdommens Hærpil i Tore Hunds Rike

Lærdal i 1000 år

I 2023 er det tusen år siden Olav reiste gjennom Lærdal på vei fra Voss til Valdres for å kristne innbyggerne i området. I lærdal er det både sagn og naturformasjoner som er direkte knytta til Olavs ferd, blant de mest kjente er trollet Jutlamannen og Olavsklemma i Galdane. Olavs ferd gjennom Lærdal er utgangspunktet for å feire jubileumsåret i Lærdal.

7. juni - Da Noreg vart Noreg

Foredrag ved førsteamanuensis i historie ved Høgskolen på Vestlandet, Pål Berg Svenungsen

Hvorfor ble Norge samla til et rike, og foregikk prosessen egentlig slik Snorre Sturlasson og de andre sagaforfatterene forteller? Om ikke, hvordan og hvorfor ble Norge samla til et rike? Foredraget ser nærmere på rikssamlingsprosessen i Norge i vikingtid og tidlig middelalder, hvor noen stikkord er vikingferd, kristendom og geografi.

8. juni - Konsert i Borgund stavkirke: Stavkyrkjesong

- Hvis dette rommet kunne synge.

Stavkyrkjesong er et samarbeid mellom vokalensemblet Tabula Rasa (Bergen), komponist Jostein Avdem Fretland (Lærdal) og scenograf Matias Askvik (Borgund)

Olavsflammen blir tent ved Borgund stavkirke kl. 20.00

10. juni - Konsert i Hauge kirke: Stavkyrkjesong

29. juli - Olsokgudstjeneste i Borgund stavkirke

Olsokgudstjeneste og pilegrimsvandring v/ Kjetil Netland

3. november - Konsert: Trio Lærdal

Valdres i 1000 år

1023 regnes som året for kristninga av Valdres, da Olav for gjennom dalføret. Hele 2023 vil være et jubileumsår med markeringer i alle seks Valdres-kommunene

6. mai - Kirkepasset for Valdres nylanseres

13. mai - Øye stavkirke åpner nyt bygg med utstilling om bl.a. Olav Haraldsson

17. juni - Åpning av kultursti i Volbu

Feiring av 100 års jubileum for Volbu prestegård. Vandring i Volbu sentrum, kaffe og konsert ved Geirr Lystrup

28. juni - Åpen jubileumsdag med vandring fra Røn til Slidre

23. juni - 1. juli - Pilegrimsvandring fra Hedalen stavkirke til Sankt Thomaskyrkja i Vang

6. juli - Messe ved Fystrokyrkja

26. - 29. juli - Pilegrimsvandring "På sporet av Heilag Olav si ferd gjennom Valdres i 1023"

29. juli - Olsokgudstjeneste i Reinli stavkirke

29. juli - Arrangement ved Tingsteinen i Slidre

Ansvarlig: Historielaget i Slidre.
Økumenisk freds-gudstjeneste i Slidredomen. Div trossamfunn inviteres. Biskop og øvrighet ellers. Opptog av biskop og prester med ringing i gamle og nyere klokker.

30. juli - Olsokmesser i diverse kirker i Valdres

26. august - Spelstykke på tingplassen ved Leinesanden

9. - 10. september - Vandring Saltvegen over Filefjell

September (dato ikke fastsatt)

Stiklestad / Verdal

20. - 21. mai - Verdalsoratoriet

26. - 31. juli - Olsokdagene på Stiklestad, med Spelet om Heilag Olav

29. juli - Olsokbål på Stiklestad: 7 år igjen

25. og 26. august - Olav den Heldige - Frøyas kjærlighet

Trøndelag

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2