Hopp til hovedinnhold

Nasjonaljubileet 2030 får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Nasjonaljubileet 2030 får 750 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til videreutvikling av Den digitale olavskilden.

En av satsingene i Nasjonaljubileet 2030 er å samle alle spor etter Olav, både materielle og immaterielle på en digital plattform; Den digitale olavskilden.

Det finnes utallige spor etter Olav, i hele Norge og i resten av verden. Disse sporene finner vi i kirkebygg, kunst, kultur og håndverk, i natur, sagn og myter, i litteraturen, symboler, stedsnavn, feiringer, m.m.  Sporene speiler både Olav sin historiske betydning men også den betydningen han har i vår samtid.

Den digitale olavskilden er et formidlingsvennlig og kartbasert oppslagsverk som skal kunne brukes inn i utvikling av undervisningsopplegg, reiselivsopplevelser, pilegrimsaktivitet, forskning og generell kunnskapsformidling.
En testpilot er allerede utviklet og ligger tilgjengelig på www.dendigitaleolavskilden.no

Nasjonaljubileet 2030 skal med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB engasjere en person til å arbeide med innsamling og registrering av spor etter Olav. Mange av sporene etter Olav bygger på en muntlig fortellertradisjon. Lokale sagn, myter og spor etter Olav i lokalmiljøet eksisterer i en lokal fortellertradisjon, som i varierende grad er nedtegnet. Vi vil jobbe aktivt med oppsøkende arbeid for å møte mennesker med lokalkunnskap om sagn og myter, personer med lokalkunnskap om naturformasjoner, olavskilder, m.m. Vi skal òg oppsøke lokale historielag, lokale sanitetsforeninger, eller museumsorganisasjoner. Dette skal være et prosjekt hvor alle som vil skal kunne engasjere seg i arbeidet med å samle spor etter Olav. Både den tusenårige virkningshistorien og nåtidige samfunnsavtrykk er relevante. 

Medskapings- og folkeforskingsperspektivet er en av bærebjelkene i arbeidet med Den digitale olavskilden. Inkluderende museumsarbeid er ressurskrevende, og arbeidet med Den digitale olavskilden sikter mot å nå ut til et stort antall enkeltpersoner, lag, foreninger og organisasjoner i heler Norge.

Med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB vil Nasjonaljubileet 2030 kunne drive innsamlingsarbeid på en inkluderende måte. Det å kjenne sitt lokalsamfunns historie og røtter er med på å skape grunnlag for engasjement og medborgerskap. Det norske demokratiet bygges nedenfra blant annet med følelsen av vår lokale historie og at stemmene våre betyr noe. Databasen vil også vise hvordan vår lokale historie er knyttet sammen med historie fra resten av Norge og verden.

Den digitale olavskilden skal fylles med innhold år for år som en del av Nasjonaljubileet 2030.

Nasjonaljubileet 2030 takker Sparebankstiftelsen for støtten og ser fram til å intensivere jobben med Den digitale olavskilden.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2