Hopp til hovedinnhold

Ungdommens Hærpil - Moster 2024

Moster markerer i 2024 at det er tusen år siden Olav Haraldsson innførte kristenretten. Som en del av jubileumsåret blir "Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år" arrangert som en del av satsinga på barn og unge.

Mer informasjon om Ungdommens Hærpil - Moster 2024 kommer.

Første del av Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år involverer skolene i lokalmiljøet. Nansen Fredssenter holdt kurs om ytringsfrihet og ytringsklima på Moster skule 25. januar 2024.

Gjennom kurset fikk lærerne øvd seg i en rekke pedagogiske og didaktiske tilnærminger de kan bruke i klasserommet. Målet med kurset var todelt:

  • gjøre elevene tryggere, slik at flere ungdommer våger å ytre seg både i klasserommet og i den offentlige debatten
  • gi lærerne praktiske redskaper som kan hjelpe dem i å ivareta ytringsfriheten og håndtere de vanskelige samtalene i klasserommet​
  • 1/1
    Ungdommens Hærpil - Moster 2024. Foto: Nina Meldahl Olsen (Moster Amfi)

Workshopen i Ungdommens Hærpil - Moster 2024 ble avholdt i Finnås prestegård, i det gamle prestegårdsbygget som blir kalt Katedralen

Prestegården er valgt som workshoparena med utgangspunkt i presteboligenes lange tradisjon for å være utviklingsnav i sine lokalsamfunn og steder for samtale som handler om mer enn bare tro og livssyn. 

Presteboligen var en ukjent arena for ungdommene. Dens naturskjønne omgivelser og spennende inne- og uterom skapte gode rammer for workshopen.

Takk til Job Normann Nedrebø for utlån av lokaler til workshop. En stor takk til Opplysningsvesenets fond for organisering av lokaler og prosjektsamarbeid.

Workshop

Utstillingsåpning

Involverte i Ungdommens hærpil - Moster 2024

Nina Meldahl Olsen
Nina Meldahl Olsen
Daglig leder, Moster Amfi- og kyrkjehistoriske senter
Martha Kristensen
Martha Kristensen

Samarbeidspartnere

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2