Hopp til hovedinnhold

Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike 2023

Denne siden er under arbeid.

Undervisningsopplegg om ytringsfrihet og ytringsklima

Nansen Fredssenter holdt undervisningsopplegg for Heggen videregående skole om ytringsfrihet og ytringsklima. Seks klasser ved musikk, dans og drama deltok på undervisningsopplegget. 

 • 1/5
  Undervisningsopplegg om ytringsfrihet og ytringsklima for ungdommer ved Heggen videregående skole. Foto: Astrid Folkedal Kraidy (Nansen Fredssenter)
 • 2/5
  Undervisningsopplegg om ytringsfrihet og ytringsklima for ungdommer ved Heggen videregående skole. Foto: Astrid Folkedal Kraidy (Nansen Fredssenter)
 • 3/5
  Undervisningsopplegg om ytringsfrihet og ytringsklima for ungdommer ved Heggen videregående skole. Foto: Astrid Folkedal Kraidy (Nansen Fredssenter)
 • 4/5
  Undervisningsopplegg om ytringsfrihet og ytringsklima for ungdommer ved Heggen videregående skole. Foto: Astrid Folkedal Kraidy (Nansen Fredssenter)
 • 5/5
  Harald Aksnes Karmhus, rådgiver for Nansen Fredssenter, ved Heggen videregående skole. Foto: Astrid Folkedal Kraidy (Nansen Fredssenter)

Elevene lærer seg dialog, det å lytte og å prøve å forstå hverandre. Det er viktig å være i stand til å forstå hverandre, om man skal føle seg trygg nok til å uttrykke meningene sine. Sagt på en annen måte, gjennom å bygge et trygt felleskap i klasserommet gjennom dialog blir elevene bedre i stand til å bruke sin ytringsfrihet.

Harald Aksnes Karmhus, Nansen Fredssenter

Undervisningsopplegget bygger på praktiske øvelser, hvor ungdommene får utforske begrep som yttringsfrihet, dialog, samtale, debatt, fellesskap og ytringsklima. Målet er å skape et fellesskap hvor klasserommet blir en trygg arena hvor ungdommene ønsker å ytre seg.

Rent praktisk starter vi med at de elevene får lære hva dialog er. Kjernen her er at man gjennom å lytte til andre, og forklare sin mening, blir man i stand til å forstå hverandre. Deretter får elevene en øvelse i nettopp å lytte til hverandre, hvor man snakker, mens en person lytter uten å si et eneste ord. Der går det opp et lys for mange, i hvor godt det kan være å for en gangs skyld bli ordentlig lyttet til, uten noen avbrytelser. Samtidig synes andre elever det er en lettelse å få lytte uten å kjenne på noe press til å gi en respons. Denne forståelsen for hva lytting gjør med oss, danner et godt grunnlag for den tre timer lange økta. Etter dette fellesskapet er dannet, hvor man blir trygg på å uttrykke seg, får de øve seg på å uttrykke seg kunstnerisk. Dette skjer i form av dikt, stillbilder, eller andre uttrykksformer. Å uttrykke seg kunstnerisk er elever ofte kan synes er skummelt, men gjennom å bygge steg for steg gjennom økta prøver vi å oppnå tryggheten til å tørre å utfolde seg.

Harald Aksnes Karmhus, Nansen Fredssenter

Workshop

 • 1/11
  Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike, ungdomsworkshop
 • 2/11
  Fribymusiker og workshopholder Hamid Sakhizada
 • 3/11
  Fribymusiker og workshopholder Hamid Sakhizada
 • 4/11
  Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike, ungdomsworkshop
 • 5/11
  Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike, ungdomsworkshop
 • 6/11
  Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike, ungdomsworkshop
 • 7/11
  Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike, ungdomsworkshop
 • 8/11
  Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike, ungdomsworkshop
 • 9/11
 • 10/11
  Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike, ungdomsworkshop
 • 11/11

Harstad er en friby for forfulgte musikere. I samarbeid med byens fribymusikere og workshopholder(e) skal ungdommer skape et musikalsk verk.

"3 -4 øl"

Ungdommenes verk "3 - 4 øl" er et kunstnerisk uttrykk for deres stemmer om samfunnet, fortida, samtida og framtida. Sangen er resultatet av workshopen

 • 1/1

Workshopen i Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike 2023 ble avholdt i Stiftsgården på Trondenes, den tidligere prestegården på Trondenes.

Prestegården er valgt som workshoparena med utgangspunkt i presteboligens tradisjon for å være utviklingsnav i sine lokalsamfunn og steder for samtale som handler om mer enn bare tro og livssyn. 

Prestegården var en ukjent arena for ungdommene, og skapte en god ramme for workshopen.

Takk til Stiftsgården på Trondenes og Opplysningsvesenets fond som stilte lokalene til disposisjon.

Maren Aurebekk
Maren Aurebekk
Prosjektleder Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike 2023

Maren er prosjektleder for Ungdommens Hærpil i Tore Hunds Rike. Til daglig er hun kulturrådgiver for kulturenheten i Harstad kommune.

Lisa Skoglund
Lisa Skoglund
Workshopholder Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike 2023

Lisa er musiker, komponist og tekstforfatter.
Sammen med Stine Maren Steien veileda Lisa ungdommene i deres arbeid for å skape et musikals uttrykk i workshopen.

Stine Maren Steien
Stine Maren Steien
Workshopholder Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike 2023

Stine Maren er musiker, komponist, musikklærer og tekstforfatter.
Sammen med Lisa veileda Stine Maren ungdommene i deres arbeid for å skape et musikals uttrykk i workshopen.

Hamid Sakhizada
Hamid Sakhizada
Workshopholder Ungdommens Hærpil - Tore Hunds Rike 2023

Hamid er musiker, sanger, musikklærer og fribymusiker. I workshopen delte Hamid sin historie som fribymusiker og deltok aktivt med sin musikkompetanse i arbeidet sammen med ungdommene.

Dokumentasjon og formidling

Et større dokumentasjons- og formidlingsprosjekt er innleda som en del av Ungdommens Hærpil – en samtale for nye tusen år. Målet er å dokumentere ungdommenes stemmer over en lengre periode, i form av videointervju, i en profesjonell produksjon. Produksjonsselskapet Fabelaktiv er samarbeidspartner i denne delen av prosjektet.

I årene fram mot 2030 ser vi for oss at totalt hundre ungdommer skal intervjues om sine tanker om fortid, samtid og framtid, samt sine refleksjoner om samfunnet de selv er en del av.

Ambisjonen for videre digital formidling er å skape større TV-produksjon, nettpublikasjon, nasjonal museumsutstilling eller andre formidlingsmåter som kan løfte ungdommenes stemmer nasjonalt i Nasjonaljubileet i 2030.

I Tore Hunds Rike ble flere av ungdommene som tok del i prosjektet intervjua som en del av dokumentasjons- og formidlingsprosjektet. Resultatet av intervjuene er nå i redigeringsfasen.

Samarbeidspartnere

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2