Hopp til hovedinnhold

Ungdommens Hærpil - Våler 2022

Våler markerte at det var tusen år siden Olav Haraldsson grunnla stedet i 2022. Som en del av jubileumsåret ble "Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år" arrangert som ei satsing for ungdom i kommunen.

 • Ungdommene som deltar på ungdomsworkshop, foran Våler prestegård.
  1/1
  Ungdommens Hærpil - Våler 2022 foran Våler prestegård. Foto: Mariann Bjelle

Ytringsfrihet og ytringsklima

Første del av Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år involverer skolen i lokalmiljøet. I Våler deltok lærere på Våler barne- og ungdomsskole på kurs om ytringsfrihet og ytringsklima i regi av Nansen Fredssenter og WEXFO (World Expression Forum)

Gjennom kurset fikk lærerne øvd seg i en rekke pedagogiske og didaktiske tilnærminger de kan ta i klasserommet. Målet med kurset var todelt:

 • Gjøre elevene tryggere, slik at flere ungdommer våger å ytre seg både i klasserommet og i den offentlige debatten
 • Gi lærerne praktiske redskaper som kan hjelpe dem i å ivareta ytringsfriheten og håndtere de vanskelige samtalene i klasserommet​

Workshop på Våler prestegård

En fredag ettermiddag og lørdag formiddag (18. og 19. oktober) samla 11 ungdommer fra Våler seg til workshop på Våler prestegård. I løpet av de to dagene fikk ungdommen utfordra seg på hvilke utfordringer de ser i samfunnet i dag, samt hva som er positivt med samfunnet som de ønsker å ta med seg inn i framtida.

Første del av workshopen ble leda av Harald Aksnes Karmhus, fra Nansen Fredssenter. I denne delen av workshopen fikk ungdommene diskutert forskjellen mellom diskusjon, debatt og samtale. Formålet med opplegget fra Nansen Fredssenter var å skape et fellesskap med godt ytringsklima blant ungdommene.

Del to av workshopen ble leda av Christian Semb, fra jubileumssekretariatet for Nasjonaljubileet 2030. I denne delen av workshopen fikk ungdommene starte diskusjonen om de positive og negative sidene ved samfunnet de er en del av.

Dag to av workshopen ble leda av kunstner og illustratør Ingunn Dybendal. I løpet av dagen fikk ungdommene diskutert og jobba med det som er viktig for dem i samfunnet. Med kreative arbeidsmetoder fikk ungdommene satt farge og form på sine tanker og meninger. Med utgangspunkt i ungdommenes egne former, figurer og farger har Ingunn laga et design som skal pryde en 30-meter lang vegg langs Olavsstien i Våler. Ungdommene har vært en del av utforminga, og har diskutert og kommet med tilbakemeldinger på designet.

Ingunn Dybendal
Ingunn Dybendal
Kunstner, illustratør og tattoo-artist

Ingunn Dybendal ledet workshopen med ungdommene i Våler. Ingunn er kunstner, illustratør og tattoo-artist.

Bildegalleri fra ungdomsworkshopen

 • 1/7
  Den fantastiske ungdomsgjengen i Våler feirer den gode innsatsen i workshopen med et grimasefoto. Foto: Christian Semb
 • 2/7
  Kunstuttrykket tar form. Foto: Mariann Bjelle
 • 3/7
  God stemning i workshopen. Foto: Mariann Bjelle
 • 4/7
  Ungdommene i Våler utforsker hvordan man kan uttrykke seg om samfunnet gjennom former og farger. Foto: Christian Semb
 • 5/7
  Workshopholder Ingunn Dybendal med ungdommenes former og farger til kunstuttrykket. Foto: Mariann Bjelle
 • 6/7
  Workshopholder Ingunn Dybendal utfordrer ungdommene på ulike former og farger. Foto: Christian Semb
 • 7/7
  Nansen Fredssenter, ved Harald Aksnes Karmhus, ledet første del av workshopen. Her utforsker ungdommene hvordan man kan uttrykke seg ved å bruke legoklosser. Foto: Christian Semb

Maling på veggen langs Olavsstien

Det er planlagt å male designet på veggen langs Olavsstien i Våler i løpet av våren 2023. På grunn av temperatur og værforholdene er det nødvendig å vente til våren for å male kunstuttrykket på veggen.

Selve malejobben vil ta ei uke. Ingunn vil sammen med ungdommene male kunstuttrykket på veggen. Det er også planlagt en åpningsfest når kunstuttrykket står ferdig.

Samarbeidet mellom ungdommene og kunstner Ingunn Dybendal resulterte i kunstuttrykket Positiv monsterveggUttrykket symboliserer monstrene i samfunnet. Et monster kan være så mangt: en kommentar, klimakrise, et blikk, krig, ect. Monstrene har et positivt fortegn, for det er alltid håp og kjærlighet, noe ungdommene viste i stor grad. Den 30-meter lange veggen representerer en levende tidslinje av vekst og mangfold.

Offisiell åpning av "Positiv monstervegg" og Olavssiten

Fredag 9. juni inviterte Våler kommune og ungdommene i prosjektet Ungdommens Hærpil - Våler 2022 til offisiell åpning av Positiv monstervegg og Olavsstien.

Fra scenen ble det holdt taler av de involverte ungdommene, kunstner Ingunn Dubendahl, prosjektleder Katinka  Schjerven Eriksen, ordfører May-Liss Sæterdalen og mange, mange flere. Lokale artister stod for imponerende underholdning.

Våler vekst serverte grillpølser og kake.

Kunstverket og Olavsstien ble offisielt åpnet med snorklipping av ordfører May-Liss Sæterdalen.


 • 1/3
  Ordfører i Våler kommune, May-Liss Sæterdalen, klipper snora og står for den offisielle åpninga av "Positiv monstervegg", Olavsstien og Olavskilden i Våler. Foto: Christian Semb
 • 2/3
  Stolte ungdommer etter avdukinga av "Positiv monstervegg". F.v. Eirik Aleksander Gundersen, Jens Skjerpen, Robin Oliver Ottesen, Mats Holberg og Mathilde Heder. Foto: Christian Semb
 • 3/3
  Ungdommene avduker kunstverket sitt. Foto: Torbjørn Ellingsen

Våler 1000 år

I 1022 var Olav Haraldsson på kristningsferd i Romerike. Målet var å få romerikingene til å ta den kristne troen. Etter kampene ved nittelva "[...] drog han [Olav Haraldsson] østover til Solør og kristnet den bygda" (Snorres Kongesagaer). Nord i Solør slo kongen seg til øst for Glomma. Folket i området lovte å slutte seg til kristendommen. Olav ble enige med folket om å bygge ei kirke der. 

Sagnet sier at det ble uenigheter om hvor den nye kirka skulle bygges. Olav avgjorde saken ved å spenne buen sin og erklære at der pila falt skulle den nye kirka stå. Kongens pil falt ned i et vål - en haug med kvister. I følge sagnet bestemte Olav at kirka, gården og bygda skulle få navnet Våler.

Gjennom hele 2022 markerte Våler kommune at det var tusen år sia Olav grunnla og navnga bygda. Prosjektåret omfattet en rekke arrangementer for å minnes, belyse og vise virkningshistorien Olavs besøk og olavsarven i Våler, samt Vålersamfunnets utvikling gjennom tusen år. 

Les mer om Våler 1000 år her.

Workshopen i Ungdommens Hærpil, Våler 2022, ble avholdt på Våler prestegård. Prestegården er valgt som workshoparena med utgangspunkt i presteboligenes lange tradisjon for å være utviklingsnav i sine lokalsamfunn og steder for samtale som handler om mer enn bare tro og livssyn.

Prestegården var en ukjent arena for ungdommene. Den store boligens og dens mange rom gjorde Våler prestegård til en utmerket workshoparena. Dette gjaldt både den formelle workshopdelen, men ikke minst som fritidsaktivitet hvor ungdommene utforska stedet med lek og moro.

Takk til Opplysningsvesenets Fond som stilte presteboligen til rådighet.

Ungdommens Hærpil, Våler 2022, ble gjennomført i samarbeid med

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2