Hopp til hovedinnhold

Ungdommens Hærpil - Valdres 2023

Valdres markerer i 2023 at det er tusen år siden Olav Haraldsson dro gjennom Valdres. Som en del av jubileumsåret blir "Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år" arrangert som ei satsing for ungdommene i alle seks Valdres-kommunene.

Første del av Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år involverer skolene i lokalmiljøet. I Valdres deltok lærere fra kommunene i Valdres på kurs om ytringsfrihet og ytringsklima i regi av Nansen Fredssenter.

Gjennom kurset fikk lærerne øvd seg i en rekke pedagogiske og didaktiske tilnærminger de kan bruke i klasserommet. Målet med kurset var todelt:

 • gjøre elevene tryggere, slik at flere ungdommer våger å ytre seg både i klasserommet og i den offentlige debatten
 • gi lærerne praktiske redskaper som kan hjelpe dem i å ivareta ytringsfriheten og håndtere de vanskelige samtalene i klasserommet​

Workshop

En sommerdag i juni samla 10 ungdommer fra Valdres seg til workshop i Vestre Slidre prestebolig. I løpet av dagen fikk ungdommene utfordra seg på hvilke utfordringer de ser i samfunnet i dag, samt hva som er positivt med samfunnet som de ønsker å ta med seg inn i framtida. 

Første del av workshopen ble leda av Harald Aksnes Karmhus, fra Nansen Fredssenter. I denne delen av workshopen fikk ungdommene bli bedre kjent, lekt seg med ulike tilnærminger til begrepene ytringsfrihet, ytringsklima, debatt og samtale. Formålet med opplegget fra Nansen Fredssenter var å skapet et fellesskap med et godt ytringsklima blant ungdommene.

Del to av workshopen ble leda av kunstner Sedin Zunic. Sammen utforska de konseptet gatekunst og gatekunstens historie. Sedin leda en diskusjon om hva som er viktig for ungdommene og deres framtid. Sammen skapte de ei skisse for et kunstverk som tar utgangspunkt i ungdommenes refleksjoner om fortida, samtida og framtida. 

Med utgangspunkt i tekstgrunnlaget ungdommene skapte i workshopen skal Sedin utarbeide ei skisse til kunstverket, som skal males på en vegg i Trykkeriet kulturarena i Fagernes. Ungdommene møter Sedin på nettmøter i august, hvor de sammen skal bearbeide skissa. 

Den siste uka i august skal ungdommene, sammen med Sedin, male kunstverket på veggen i Fagernes. Den offisielle åpninga av kunstverket blir 1. september, hvor alle ungdomsskoleelever i Valdres er invitert til en storstilt åpning og festkonsert i den nye kulturarenaen.

 • 1/3
  Workshop i Vestre Slidre prestebolig. Harald Aksnes Karmhus utfordrer ungdommene på ytringsfrihet og ytringsklima. Foto: Christian Semb
 • 2/3
  Hva er egentlig forskjellen på debatt og samtale? Harald Aksnes Karmhus fra Nansen fredssenter samtaler med ungdommene. Foto: Christian Semb
 • 3/3
  Hva er gatekunst? Introduksjon til gatekunst og gatekunstens historie med Sedin Zunic. Foto: Christian Semb
Sedin Zunic
Sedin Zunic
Kunstner

Sedin er gatekunstner. I Ungdommens Hærpil samarbeider Sedin med ungdommer fra Valdres for å skape et kunstverk i Trykkeriet kulturarena i Fagernes.

Renate Remme Øverseth
Renate Remme Øverseth
Prosjektleder Ungdommens Hærpil - Valdres 2023

Renate er virksomhetsleder for kultur i Nord-Aurdal kommune. Hun er lokal prosjektleder for Ungdommens Hærpil i Valdres.

Workshopen i Ungdommens Hærpil - Valdres 2023 ble avholdt i Vestre Slidre prestebolig. 

Prestegården er valgt som workshoparena med utgangspunkt i presteboligenes lange tradisjon for å være utviklingsnav i sine lokalsamfunn og steder for samtale som handler om mer enn bare tro og livssyn. 

Presteboligen var en ukjent arena for ungdommene. Dens naturskjønne omgivelser og spennende inne- og uterom skapte gode rammer for workshopen.

Takk til Opplysningsvesenets fond som stilte presteboligen til disposisjon.