Hopp til hovedinnhold

Ungdommens Hærpil - Valdres 2023

Valdres markerte i 2023 at det var tusen år siden Olav Haraldsson dro gjennom Valdres. Som en del av jubileumsåret ble "Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år" arrangert som ei satsing for ungdommene i alle seks Valdres-kommunene.

Første del av Ungdommens Hærpil - en samtale for nye tusen år involverer skolene i lokalmiljøet. I Valdres deltok lærere fra kommunene i Valdres på kurs om ytringsfrihet og ytringsklima i regi av Nansen Fredssenter.

Gjennom kurset fikk lærerne øvd seg i en rekke pedagogiske og didaktiske tilnærminger de kan bruke i klasserommet. Målet med kurset var todelt:

 • gjøre elevene tryggere, slik at flere ungdommer våger å ytre seg både i klasserommet og i den offentlige debatten
 • gi lærerne praktiske redskaper som kan hjelpe dem i å ivareta ytringsfriheten og håndtere de vanskelige samtalene i klasserommet​

Workshop

En sommerdag i juni samla ti ungdommer fra Valdres seg til workshop i Vestre Slidre prestebolig. I løpet av dagen fikk ungdommene utfordra seg på hvilke utfordringer de ser i samfunnet i dag, samt hva som er positivt med samfunnet som de ønsker å ta med seg inn i framtida. 

Første del av workshopen ble leda av Harald Aksnes Karmhus, fra Nansen Fredssenter. I denne delen av workshopen fikk ungdommene bli bedre kjent, lekt seg med ulike tilnærminger til begrepene ytringsfrihetytringsklimadebatt og samtale. Formålet med opplegget fra Nansen Fredssenter var å skapet et fellesskap med et godt ytringsklima blant ungdommene.

Del to av workshopen ble leda av kunstner Sedin Zunic. Sammen utforska de konseptet gatekunst, gatekunstens historie, dens samfunnsbetydning og mulighetene den gir for samfunnsytring. 

Sedin leda en diskusjon hvor ungdommene jobba med det som er viktig for dem i samfunnet og deres framtid. Sedin delte sin egen historie om hvordan det var å komme til Norge som flyktning i barne- og ungdomsåra. Dette perspektivet brukte han til å inspirere ungdommene i deres samtaler, og for å illustrere hvordan kunsten kan brukes som ytringsform. 

I workshopen ga Sedin næring til ungdommenes stemmer gjennom nettopp ungdommenes egne kreative og kunstneriske uttrykk.

I løpet av workshopen kom ungdommene fram til et konsept for ytringa / kunstverket sitt. Konseptet ble verbalisert, og Sedin skriftliggjorde det for videre bearbeidelse kunstnerisk. 

I løpet av workshopen hadde ungdommene skapt ei tekstlig ramme for ytringa si, som beskrev kunstverket i detalj. Verket fikk tittelen "Å være annerledes gir verden en annen farge". Med utgangspunkt i beskrivelsen utforma kunstner Sedin Zunik ei skisse. Denne skissa fikk ungdommene tilsendt. I neste omgang diskuterte ungdommene skissa, før de hadde et nettmøte med kunstneren. I nettmøtet snakka ungdommene med Sedin om mulige endringer før kunstverket skulle males på veggen i Valdres.

Sedin Zunic
Sedin Zunic
Kunstner

Sedin er gatekunstner. I Ungdommens Hærpil samarbeider Sedin med ungdommer fra Valdres for å skape et kunstverk i Trykkeriet kulturarena i Fagernes.

Renate Remme Øverseth
Renate Remme Øverseth
Prosjektleder Ungdommens Hærpil - Valdres 2023

Renate er virksomhetsleder for kultur i Nord-Aurdal kommune. Hun er lokal prosjektleder for Ungdommens Hærpil i Valdres.

Workshopen i Ungdommens Hærpil - Valdres 2023 ble avholdt i Vestre Slidre prestebolig. 

Prestegården er valgt som workshoparena med utgangspunkt i presteboligenes lange tradisjon for å være utviklingsnav i sine lokalsamfunn og steder for samtale som handler om mer enn bare tro og livssyn. 

Presteboligen var en ukjent arena for ungdommene. Dens naturskjønne omgivelser og spennende inne- og uterom skapte gode rammer for workshopen.

Takk til Opplysningsvesenets fond som stilte presteboligen til disposisjon.

Maling på vegg

Trykkeriet kulturarena i Fagernes stilte en vegg til disposisjon for kunstverket ungdommene skapte i Ungdommens Hærpil. 

Malinga av kunstverket ble gjennomført i dagene før åpninga av kulturarenaen. Kunstner Sedin Zunic veileda ungdommene i malearbeidet. Med spraymaling, sjablonger, beskyttelsesutstyr, engasjement, iver og pågangsmot skapte ungdommene ei kraftfull ytring.

Samarbeidet mellom ungdommene og kunstner Sedin Zunic resluterte i kunstuttrykket Å være annerledes gir verden en annen farge. Verket er ei visualisering av ungdommene sine tanker om tida vi lever i. Ei av jentene i prosjektet sier at "verket skal vise verden slik den blir i fremtiden, viss vi ikke gjør noe". 

Offisiell åpning av "Å være annerledes gir verden en annen farge og Trykkeriet kulturarena

Fredag 1. september 2023 inviterte Nord-Aurdal kommune og ungdommene i prosjektet Ungdommens Hærpil - Valdres 2023 til offisiell åpning av Trykkeriet kulturarena og verket Å være annerledes gir verden en annen farge.

Åpninga av den nye kulturarenaen og ungdommene sitt verk ble en festdag. Fra scenen fikk de fremmøtte framført konsert, dans, taler og informasjon om prosjektet. To av deltakerne fortalte om Ungdommens Hærpil - Valdres 2023, sammen med prosjektleder Renate Remme Øverseth. 

 • 1/6
  Åpningsfest på Trykkeriet kulturarena på Fagernes. Foto: Renate Remme Øverseth
 • 2/6
  Åpningsfest på Trykkeriet kulturarena på Fagernes. Foto: Renate Remme Øverseth
 • 3/6
  Åpningsfest på Trykkeriet kulturarena på Fagernes. Foto: Renate Remme Øverseth
 • 4/6
  Åpningsfest på Trykkeriet kulturarena på Fagernes. Foto: Renate Remme Øverseth
 • 5/6
  Åpningsfest på Trykkeriet kulturarena på Fagernes. Foto: Renate Remme Øverseth
 • 6/6
  Åpningsfest på Trykkeriet kulturarena på Fagernes. Foto: Renate Remme Øverseth

Last ned rapport:

Samarbeidspartnere

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2