Hopp til hovedinnhold

2021 Kulturmøter og endring

Olav Haraldsson er en sentral aktør i historiene om religionsskiftet fra norrøn religion til kristendom og den norske riksdanningsprosessen. I 2021 var det tusen år siden to hendelser knyttet til dette: konfrontasjonen med Dale-Gudbrand på Hundorp og drapet av Olve på Egge, på Mære.

Med utgangspunkt i historien var temaet i jubileumsstafetten i 2021 Kulturmøte og endring. Det åpnet for å stille en rekke spørsmål med relevans for fortid, nåtid og fremtid. Hva skjer i møtet mellom ulike kulturer? Hva skaper samfunnsendring? Hva er forholdet mellom religion og makt?

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2