Hopp til hovedinnhold

Forskning og skole

Kunnskapsutvikling er en av bærebjelkene i Nasjonaljubileet 2030. Med utgangspunkt i 1030 sin rolle i norsk historie, er det overordnede målet til Nasjonaljubileet 2030 å invitere hele landet til en stor samtale om hva Norge har vært, hva Norge er og hva fremtidens Norge kan og børe være. Slik kan vi skape et jubileum preget av storslåtte opplevelser, meningsfulle møter og varige verdier for både dagens og framtidens Norge.

Kunnskapsutvikling handler om både forskning og undervisningsressurser for skoleverket. Når det gjelder undervisningsressurser er det mange ulike aktører som utvikler undervisningsressurser og formidlingstilbud i tilknytning til sitt jubileum og sine prosjekter. Det er viktig at disse ressursene og tilbudene blir delt og erfaringene fra arbeidet blir med inn i jubileumsstafetten. 

Nasjonaljubileet 2030 ønsker å bygge videre på, og styrke, det arbeidet som gjøres. Vi ser blant annet at arbeidet Verdal kommune har gjort med grunnskoleplanen har stor overføringsverdi for andre kommuner i Norge. Nasjonaljubileet 2030 vil derfor, i samarbeid med Nord Universitet og Verdal kommune, invitere lærerutdanningene i Norge inn i et samarbeid for å utvikle en satsning for en nasjonal grunnskoleplan. 

Når det gjelder forskning gjøres det mye godt arbeid fra flere aktører. Mer informasjon om forskningssatsingene kommer.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2