Hopp til hovedinnhold

Mat og drikke i 1000 år

Mat og drikke, både produksjon og deres sosiale rolle, har på ulike vis vært en del av olavsarven - og fortellingene om Norge - gjennom tusen år. Tusenårstemaet «Mat og drikke i tusen år» tematiserer mat og drikke og dets samfunnsbetydning gjennom tusen år.

Denne siden er under arbeid. Flere samarbeidsaktører og arrangement i tusenårstemaet Mat og drikke i 1000 år kommer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2