Hopp til hovedinnhold

Tusenårstema

I tillegg til de årlige temaene i jubileumsstafetten har det utviklet seg et satsningsområde vi har kalt tusenårstema. Dette er en rekke flerårige temasatsninger med stor tidsdybde. Tusenårstemaene er både knyttet til jubileets kjernehistorie og jubileumsplattformens ambisjon om å synliggjøre mangfoldet i norgeshistorien. I tillegg kjennetegnes de av et fokus på de lange linjene i historien som et tusenårsperspektiv åpner for. Hvert tusenårstema er åpent for at mange ulike aktører kan koble seg på med sitt prosjekt. Nye tusenårstema kan komme til underveis i jubileet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2