Hopp til hovedinnhold

Midtnorsk kultur- og strikkefestival

Håndverkstradisjoner er en sentral del av den immaterielle kulturarven. Denne formen for kulturarv har ofte vært underkommunisert. Nå løftes den immaterielle kulturarven imidlertid i stadig større grad fram både som tett sammenvevd med og likeverdig den materielle kulturarven. I tillegg pekes det på kunnskap om immateriell kulturarv som viktig både for sosial og miljømessig bærekraft.

Midtnorsk kultur- og strikkefestival sitt viktigste mål er å bidra til at strikking og husflid blir likestilt med andre kulturbegrep. Festivalen ønsker å engasjere, fortelle og utdype betydningen håndverk knytta til ull, garn og husflid har hatt for lokalsamfunn i Norge fra 1030 og fram til nå. Prosjektet ønsker å engasjere lag, foreninger og grupper som er knytta til temaet ull, garn og husflid.

  • 1/2
    Midtnorsk- kultur og strikkefestival. Foto: Øyvind Neeraas
  • 2/2
    Spinning av garn. Foto: Øyvind Neeraas

Midtnorsk kultur- og strikkefestival er en del av Norge i tusen år, og skal ende opp i en festival i Orkanger 16. - 18. august  2024. Festivalen oppfordrer til en nasjonal dugnad for å markedsføre ull, garn og håndverk som en del av Norges kulturarv og identitet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2