Hopp til hovedinnhold

Musikk i 1000 år

Musikk har vært en sentral del av olavsarven - og fortellingene om Norge - gjennom tusen år. Olav har vært et sentralt motiv i ulike musikkuttrykk, fra den middelalderske Olavsliturgien til musikkproduksjon innenfor svært ulike sjangre helt frem til i dag. Tusenårstemaet «Musikk i 1000 år» tematiserer musikk og musikkens samfunnsrolle gjennom tusen år.

Denne siden er under arbeid. Flere samabeidsaktører og arrangement i tusenårstemaet Musikk i 1000 år kommer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2