Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt Nettverksseminar 2022

Eidsvoll / Hurdalssjøen 28. - 29. september 2022

Takk for et inspirerende og engasjerende nettverksseminar. Med over 60 deltakere fra hele Norge er det imponerende å se alle aktiviteter som er gjennomført og planlegges framover. Det er virkelig et levende, meningsbærende og samfunnsengasjerende Nasjonaljubileum!

Åpningen av nettverksseminaret foregikk i Eidsvoll kirke, med H.K.H. Kronprins Haakon og barne- og familieminister Kjersti Toppe til stede.

  • 1/2
    Barne- og familieminister Kjersti Toppe i Eidsvoll kirke under Nasjonalt Nettverksseminar 2022
  • 2/2
    H.K.H Kronprins Haakon i Eidsvoll kirke under Nasjonalt Nettverksseminar 2022

Takk til Eidsvoll kirke, Sorenskrivergåren på Wergelandshaugen Kunstnersenter, Eidsvoll 1814 og Hurdalssjøen Hotell for de flotte rammene de skapte for Nasjonalt Nettverksseminar. Takk til Eidsivatinget 1000 år for godt vertskap.

Neste nettverksseminar blir i Tore Hunds Rike; på Bjarkøy og Trondenes i Harstad kommune,
20. - 21. september 2023. 

Oppsummering av Nasjonalt Nettverksseminar 2022

Onsdag 28. september

Åpninga av nettverksseminaret foregikk i Eidsvoll kirke, med besøk både av H. K. H. Kronprins Haakon og av Barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Statsråd Toppe sa i sin tale at Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR skal være et jubileum for hele landet som ikke bare handler om hva Norge har vært, men også om hva Norge er i dag og hva Norge skal være i fremtiden. Med det store engasjementet som finnes i jubileumsstafetten er hun sikker på at vi sammen skal få til en storstilt, inkluderende og kunnskapsbyggende jubileumsfeiring. For å sikre at jubileumsprosjektet får enda større legitimitet som et nasjonalt prosjekt, vil regjeringen opprette en nasjonal komite for jubileet.

Programmet for åpningen med Svein Tindbergs Olavsmonolog og musikalske innslag skapte en flott ramme. Program her

Programmet i kirken synliggjorde virkelig den nasjonale forankringen av jubileumsstafetten og Nasjonaljubileet - NORGE I TUSEN ÅR. Det har vi alle jobbet lenge med å få til, så det var et gyllent øyeblikk som inspirerer til videre arbeid!

Etter åpningen ble det servert lunsj i Sorenskrivergården på Wergelandshaugen Kunstnersenter.
Eier av Sorenskrivergåren på Wergelandshaugen; Annicken Thrane-Steen fortalte om stedets historie og vertskapet serverte nydelig mat med høstens lokale råvarer.

Resten av dagens fagprogram foregikk på besøkssenteret for Eidsvoll 1814, hvor direktør for Eidsvoll 1814; Bård Frydenlund ønsket oss velkommen. Borghild Lundeby, prosjektleder 2030 ved SNK ledet konferansen.

Presentasjoner fra aktørene som er inne i sitt jubileumsår (2022)

Våler i 1000 år v/prosjektleder i Våler kommune Katinka S. Eriksen og sokneprest Einar Vanebo

Eidsivatinget 1000 år v/ styreleder Rolf Thon

Status for overbyggende arbeidet med Nasjonaljubileet – NORGE I TUSEN ÅR
- jubileumsplattform 2030 med fokus på sosial bærekraft.
v/direktør Stiklestad Nasjonale Kultursenter; Heidi Anett Øvergård Beistad

Presentasjon av status i planlegging for de kommende jubileene i stafette

Tore Hunds Rike (2023) v/ ordfører i Harstad Kari Anne Opsahl og prosjektleder Nina Dons-Hansen

Ørlandet i 1000 år (2023) v/Gunnhild Tettli, enhetsleder Roret KF

Valdres i 1000 år (2023) v/ prosjektleder Eivind Brenna

Valdres kom inn som ny aktør i år, og presenterte sine planer.

Moster 2024 v/ prosjektleder Elsa Aanensen

Nasjonalt utvandrerjubileum 2025 v/prosjektleder Terje M- Hasle Joranger

Sarpsborg 2026 v/kulturleder Lars Erik Antonsen og rådgiver Olavsdagene Siri Skotvedt

Samisk år 2027 v/ Birgitta Fossum, direktør Saemien Sitje

Samisk år 2027: Tilhørighet, Birgitta Fossum

Valldal 2029 v/prosjektleder Therese Jemtegård Moen

Trøndelag 2030 v/ ordfører i Verdal kommune Pål Sverre Fikse.
Med den gledelige nyheten om at regjeringen vil opprette en nasjonal jubileumskomite, så vil den tidligere trøndelagsbaserte styringsgruppen for Nasjonaljubileet 2030 omgjøres til en regional koordineringsgruppe under ledelse av Trøndelag fylkeskommune. De ulike kommuner /steder i Trøndelag som vil være en del av jubileet vil opprette sine egne prosjektorganisasjoner som knyttes sammen av den regionale koordineringsgruppen.
Verdal kommune har tatt tak i sitt 2030-arbeid ved å opprette en sektorovergripende Temaplan 2030, som styrer kommunens arbeid med å forberede jubileet. Presentasjonen senere i konferansen fra skolesektoren i Verdal om plan for skoleverket, er et resultat av Temaplan 2030.
Ambisjonen for Verdal er at jubileet skal bli den største begivenheten i vår levetid!

Satsing i Trondheim v/ seniorrådgiver Berit Kirksæther i Trondheim kommune og direktør i Olavsfest Steinar Larsen.

Deretter var det mulighet for omvisning i Eidsvollsbygningen og i Landslovsutstillingen før vi forflyttet oss til Hurdalssjøen hotell med middag og sosialt samvær.

Torsdag 29. september

Innlegg og presentasjoner

Ett land – to folk; det samiske som en naturlig del av norgeshistorien
Alf Ragnar Nielsen, historiker og professor ved Nord Universitet

Prosjektet Tore Hunds kofte v/ Tone Elvebakk, Vardobaiki Museum

Plan for skoleverket – eksempel fra Verdal skole med overføringsverdi nasjonalt.
 v/Åse Storholmen, assisterende rektor Verdalsøra Ungdomsskole

Den digitale olavskilden – testpilot v/Christian Semb, kommunikasjons- og formidlingsrådgiver 2030

Ungdommens hærpil – en satsing på ungdom og samfunnsdialog.
Overrekkelse av Hærpila v/leder i Eidsvoll Ungdomsråd Linnea Holst Ottem

Pilotprosjekt Ungdommens Hærpil på Våler prestegård

Katinka Schjerven Eriksen ungdomskoordinator Våler kommune, Stig Fossum prosjektleder Opplysningsvesents fond og Christian Semb, kommunikasjons og formidlingsrådgiver 2030

Arbeid med forskningssatsing mot 2030 v/ direktør SNK Heidi Anett Øvergård Beistad

JUBTI v/ Øyvind Håbrekke, faglig leder i Tankesmien Skaperkraft

Visjoner og utfordringer: kulturarvens samfunnsbetydning og verdien av dialog
v/ Maja Leonardsen Musum, Randsfjordmuseet

Vi takker alle som var med å gjøre dette til en fantastisk givende samling!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2