Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt nettverksseminar

Nasjonaljubileet 2030 er et bredt anlagt samfunnsjubileum med mål om å favne hele landet. En sentral del av jubileet er et nasjonalt nettverkssamarbeid mellom en rekke aktører og steder som ønsker å være en del av feiringen og som bidrar med sin egenart og kompetanse inn i jubileumsarbeidet. Grunntanken med nettverksassamarbeidet er at man sammen står sterkere til å skape synlighet og utvikle program som bidrar til verdiskapning lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hvert år møtes nettverket i Nasjonaljubileet 2030 til Nasjonalt nettverksseminar. På nettverksseminarene utveksler aktørene i nettverket erfaringer, idéer, kunnskap og bygger nettverk og samarbeid.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2