Hopp til hovedinnhold

Ørland i 1000 år

Ressurser har alltid vært et maktgrunnlag og ressurskamp sto sentralt i riksdanningsprosessen som kong Olav Haraldsson var en avgjørende bidragsyter til. I 1023 kulminerte dette i den såkalte kornstriden, en konflikt som bidro til å forsterke konflikten mellom kong Olav og kystaristokratiet i Vest- og Nord-Norge. Med utgangspunkt i disse historiske hendelsene har Nasjonaljubileets jubileumsstafett "Ressurser og rikdom" som tema i 2023.

Ørland med sin historie som høvdingsete og maktsentrum er et sterkt uttrykk for den sterke koblingen mellom ressurser, landskap og makt. Austråttlandskapet og valget av Ørland som flystasjon som Norges kampflybase er viktige eksempler på dette både i fortid og nåtid.

Porten til Trøndelag

Utstillinga Porten til Trøndelag skal gi et innblikk i hvordan menneskene har tatt i bruk landskapet ved innløpet til Trondheimsfjorden, fra de eldste tider og fram til i dag. Ørlands strategisk viktige betydning understrekes i dag av at den norske kampflybasen har tilhold her, og spor av det fortidige maktens landskap finner vi i alt fra monumentale gravrøyser til Austråttborgen og krigsminner fra andre verdenskrig. Gjennom fem tema: "Landet som steg opp av havet", "Ressurser og rikdom", "Makten i landskapet", "Hverdagsliv" og "Det religiøse landskapet" ønsker vi å gi innblikk i ulike sider ved livet til de menneskene som har bodd i det området som omfatter dagens Ørland kommune.

Porten til Trøndelag tilrettelegges for ei bred målgruppe. Dette gjør vi gjennom bruk av bilder, tekst, animasjoner, lydfortellinger og lydinstallasjoner, gjenstander og stasjoner som innbyr til refleksjon og undring. Utstillinga er også tenkt å skulle danne et utgangspunkt for videre utforsking av kommunens historie. Vi ønsker at den skal fungere som en form for peker, som viser de besøkende ut i terrenget for å oppsøke kulturminner og bygdemuseer, og for å lære mer om hvordan mennesker og landskap påvirker og former hverandre.

Utstillinga blir lokalisert til Ørland kultursenter. Kultursenteret huser bibliotek, kino, kulturskole, Hannah Ryggen-senteret, Galleri Hans og saler som brukes til konserter, teater og andre arrangementer. Dette er et levende kulturhus med mye aktivitet både på dag- og kveldstid. Utstillinga vil være tilgjengelig for publikum i kultursenterets åpningstider.

Utstillinga åpner våren 2024.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2