Hopp til hovedinnhold

2023 Ressurser og rikdom

Ressurser har alltid vært et maktgrunnlag. Ressurskamp sto derfor sentralt i riksdanningsprosessen. Tore Hund, høvding fra Bjarkøy, var en av landets rikeste og mektigste og gikk fra å være Olav Haraldssons lendmann til å bli hans drapsmann. 1023 var et merkeår for denne endringen, blant annet på grunn av drapet på kongens mann, Tore Sel.

Med utgangspunkt i historien var temaet i jubileumsstafetten i 2023 Ressurser og rikdom. Det åpner for å stille en rekke spørsmål med relevans for fortid, nåtid og fremtid. Eksempelvis: Hvordan preger ressurstilgang våre liv? Hvordan balansere ressurser og rikdom på en bærekraftig måte? Hvilken makt og ansvar følger med ressursforvaltning?

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2