Hopp til hovedinnhold

Tro i 1000 år

Kjernen i Nasjonaljubileet 2030 er riksdannelse, kristning og samspillet mellom de to. Olavsarvens mangfoldige tusenårige avtrykk utgjør samtidig et vindu inn i temaer som blant annet folketro, religion og livssyn i et tusenårig perspektiv. Tusenårstemaet «Tro i 1000 år» tematiserer ulike aspekter knyttet til tro på både individ og samfunnsnivå gjennom tusen år.

Denne siden er under arbeid. Blant annet har Nidaros Bispedømmeråd opprettet en jubileumskomité som arbeider med satsinga mot 2030.
Flere samabeidsaktører og arrangement i tusenårstemaet Tro i 1000 år kommer.

Museum24:Portal - 2024.05.28
Grunnstilsett-versjon: 2