Hopp til hovedinnhold

Ung i 1000 år

Et tusenårsjubileum gjør det naturlig å se seg tilbake, men forplikter også til å se framover. Nasjonaljubileet 2030 inviterer derfor til en stor samtale om Norge: om hva Norge har vært, hva Norge er i dag og hva fremtidens Norge kan og bør være. Med et så sterkt samtids- og framtidsperspektiv, er ungdommers stemmer og fortellinger en bærende del av jubileet. Tusenårstemaet «Ung i 1000 år» tematiserer barn og unges rolle og samfunnsstemmer i et tusenårig perspektiv.

Denne siden er under arbeid. Flere samabeidsaktører og arrangement i tusenårstemaet Ung i 1000 år kommer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2