Hopp til hovedinnhold

Kunst og håndverk i 1000 år

Kunst og håndverk har på ulike vis vært en del av olavsarven – og fortellingene om Norge - gjennom tusen år. Olav har vært og er et sentralt motiv i ulike kunst- og håndverksuttrykk. I tillegg er håndverkstradisjoner og immateriell kulturarv viktige elementer i fortellingene om Norge. Tusenårstemaet «Kunst og håndverk i 1000 år» tematiserer kunst og håndverk i et tusenårig perspektiv.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2