Hopp til hovedinnhold

Pilegrim i 1000 år

Pilegrimstradisjonen har vært en sentral del av olavsarven gjennom tusen år. Kort tid etter Olavs helgenkåring i 1031 startet pilegrimsvandringene til Nidaros. Tusen år senere står tradisjonen fortsatt sterkt og er en viktig del av både fortellingene om Norge og en internasjonal, flerreligiøs pilegrimstradisjon. Tusenårstemaet «Pilegrim i 1000 år» tematiserer pilegrim, søken og vandring gjennom tusen år.

Denne siden er under arbeid. Flere samabeidsaktører og arrangement i tusenårstemaet Pilegrim i 1000 år kommer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2