Trykk her for å starte filmen om jubileet

Vi feirer at Norge har bestått som rike i 1000 år!

I 1030 falt Olav Haraldsson i slaget på Stiklestad og året etter ble han helgenkåret i Nidaros. Disse dramatiske hendelsene ble starten på en ny tid og etterlot seg en viktig arv som det norske samfunnet bygger på.

Vi feirer at Norge har bestått som rike i 1000 år!

I 1030 falt Olav Haraldsson i slaget på Stiklestad og året etter ble han helgenkåret i Nidaros. Disse dramatiske hendelsene ble starten på en ny tid og etterlot seg en viktig arv som det norske samfunnet bygger på.

Tusen år med historie gir tusen historier å fortelle

Det er mange steder i Norge med bånd til olavsarven og flere steder arrangerer egne jubileer fram mot 2030.  Sammen vil vi feire at Norge har bestått som rike i 1000 år. På den måten kan vi bli bedre kjent med Olav, med Norge og med hverandre – og skape gode opplevelser på veien.

kart

2021 KULTURMØTE OG ENDRING
Hundorp, Mære

2022 FOLKESTYRE, KONGESETE
Eidsivating, Hafrsfjord

2023  RESSURSER OG RIKDOM
Tore Hunds Rike

2024 VERDIER I LOVVERKET
Moster, Gulating, Frostating

2025 MIGRASJON OG IDENTITET
Nasjonalt utvandrerjubileum

2026 SLEKT OG SAMFUNN
Sarpsborg

2027 TILHØRIGHET
Samiske miljø*

2028 FORTELLINGER OM NORGE
Vestfold, Telemark*

2029 FOLKETRADISJON
Valldal, Møre og Romsdal

2030 FELLESSKAP
Stiklestad, Nidaros,
Hovedstaden, Hele Norge

* Medvirkning fra disse stedene er foreløpig ikke avklart.

Listen kan endre seg etter hvert som det kommer flere til.

kart

2021 KULTURMØTE OG ENDRING
Hundorp, Mære

2022 FOLKESTYRE, KONGESETE
Eidsivating, Hafrsfjord

2023  RESSURSER OG RIKDOM
Tore Hunds Rike

2024 VERDIER I LOVVERKET
Moster, Gulating, Frostating

2025 MIGRASJON OG IDENTITET
Nasjonalt utvandrerjubileum

2026 SLEKT OG SAMFUNN
Sarpsborg

2027 TILHØRIGHET
Samiske miljø*

2028 FORTELLINGER OM NORGE
Vestfold, Telemark*

2029 FOLKETRADISJON
Valldal, Møre og Romsdal

2030 FELLESSKAP
Stiklestad, Nidaros,
Hovedstaden, Hele Norge

* Medvirkning fra disse stedene er foreløpig ikke avklart.

Listen kan endre seg etter hvert som det kommer flere til.

Tusen år med historie gir tusen historier å fortelle

Det er mange steder i Norge med bånd til olavsarven og flere steder arrangerer egne jubileer fram mot 2030.  Sammen vil vi feire at Norge har bestått som rike i 1000 år. På den måten kan vi bli bedre kjent med Olav, med Norge og med hverandre – og skape gode opplevelser på veien.

kart

2021 KULTURMØTE OG ENDRING
Hundorp, Mære

2022 FOLKESTYRE, KONGESETE
Eidsivating, Hafrsfjord

2023  RESSURSER OG RIKDOM
Tore Hunds Rike

2024 VERDIER I LOVVERKET
Moster, Gulating, Frostating

2025 MIGRASJON OG IDENTITET
Nasjonalt utvandrerjubileum

2026 SLEKT OG SAMFUNN
Sarpsborg

2027 TILHØRIGHET
Samiske miljø*

2028 FORTELLINGER OM NORGE
Vestfold, Telemark*

2029 FOLKETRADISJON
Valldal, Møre og Romsdal

2030 FELLESSKAP
Stiklestad, Nidaros,
Hovedstaden, Hele Norge

* Medvirkning fra disse stedene er foreløpig ikke avklart.

Listen kan endre seg etter hvert som det kommer flere til.